อาคารสันติภาพชินาโนะ

อาคารสันติภาพ ชินาโนะ

Under maintenance. ※The chanting area has moved.
https://sghq.sokanet.jp/news/20240705/

Under maintenance.

ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา