โรงเรียนโซคา

โรงเรียนมัธยมโซคา(โตเกียว)
โรงเรียนมัธยมโซคา(โตเกียว)
โรงเรียนมัธยมโซคา(คันไซ)
โรงเรียนมัธยมโซคา(คันไซ)
ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์อิเคดะ ในปี1967 โรงเรียนโซคาเป็นผลพวงจากการนำปรัชญาการศึกษาของท่านอาจารย์มางิกูจิและอาจารย์โทดะมาปฏิบัติให้กลายเป็นความจริง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก เสริมสร้างบุคลากรที่มี คุณลักษณะในด้านมนุษยนิยม เป็นพลเมืองที่ดีสำหรับสังคมโลก

มหาวิทยาลัยโซคา

มหาวิทยาลัยโซคา
มหาวิทยาลัยโซคาก่อตั้งขึ้นในปี 1971 ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์มากิงูจิ ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาว่าด้วย”การเคารพศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์” โดยมีอาจารย์ โทดะและอาจารย์อิเคดะเป็นผู้สืบทอดต่อมา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมีหลักการดังนี้ เป็นที่ให้ความรู้สูงสุดเพื่อการศึกษาแนวมนุษยนิยม กำเนิดวัฒนธรรมใหม่ เป็นที่รักษาความสงบสุขแก่มนุษยชาติ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโตเกียวฟูจิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโตเกียวฟูจิ
ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์อิเคดะในปี 1983 จุดเด่นพิพิธภัณฑ์โตเกียวฟูจิก็คือ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานภาพวาดตะวันตกตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา รวมทั้งภาพถ่าย(ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของการถ่ายภาพมาจนกระทั่งปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนงานด้านศิลปะกับต่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา