เส้นทาง
เส้นทาง

สถานีรถไฟใกล้ที่สุดคือสถานีชินาโนะมาจิ(รถไฟฟ้าสายJR)
เวลามาเยือนศูนย์สำนักงานใหญ่ กรุณาเดินทางโดยรถไฟฟ้า(ใช้บริการสาธารณะ)

แผนที่มุมกว้าง

แผนที่มุมกว้าง
<เวลาที่ใช้เดินทางจาก สถานีรถไฟอื่นๆและอาคารต่างๆ ไปถึงสถานีชินาโนะมาจิ>
・จากสถานีรถไฟชินจูกุ ประมาณ 9 นาที
・จากสถานีรถไฟโตเกียว ประมาณ 18 นาที
・จากสนามบินฮาเนะดะ ใช้รถสายเคฮิน ประมาณ 1 ชั่วโมง ใช้รถสายโมโนเรรู(โตเกียว) ประมาณ 1 ชั่วโมง
・จากสนามบินนาริตะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
・จากมหาวิทยาลัยโซคา / พิพิธภัณฑ์ศิลปโตเกียวฟูจิ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

<เวลาที่ใช้เดินทางจาก สถานีรถไฟอื่นๆและอาคารต่างๆ ไปถึงสถานีโยทสึยะ-ซันโจเมะ>
・จากสนามบินฮาเนะดะใช้รถสายเคฮิน ประมาณ 50 นาที ใช้รถสายโมโนเรรู(โตเกียว) ประมาณ 1 ชั่วโมง
・จากสนามบินนาริตะ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

train สำหรับผู้มาเยือนทางรถไฟฟ้า

 • จากสถานีชินจูกุ

  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสถานีชินจูกุ
 • จากสถานีโตเกียว

  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสถานีโตเกียว
  ที่สถานีโอจะโนะมิทสึ เปลี่ยนรถได้โดยไม่ต้องขึ้นลงบันได
<การเดินทางโดยเส้นทางอื่น>
・ใช้รถไฟฟ้าสายโอเอโดะลงที่สถานีโกกุริสึเคียวงิโย(ทางออก A1)เดินราว 7 นาที
・ใช้รถใต้ดินสายมารุโนะอูจิลงที่สถานีโยทสึยะ-ซันโจเมะ(ทางออก 3)เดินราว 12 นาที

airplane หากมาทางเครื่องบิน

 • จาก
  สนามบินฮาเนดะ

  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินฮาเนดะ
  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินฮาเนดะ
 • จากสนามบินนาริตะ

  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินนาริตะ
  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินนาริตะ
  แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินนาริตะ

แผนที่บริเวณรอบศูนย์รวมฯ

คลิกดูข้อมูลแต่ละสถานที่

คลิกดูข้อมูลแต่ละสถานที่

ข้อควรระวัง

・อนุญาตให้เข้าอาคารได้เฉพาะสมาชิกเอสจีไอ (ยกเว้นอาคารมินออง)
・เวลาเปิดปิดอาคารอาจจะ เปลี่ยนแปลง หากมีงานหรืออากาศไม่อำนวย

ที่อยู่

〒160-8583 เลขที่ 32 ตำบลชินาโนะมาจิ เขตชินจูกุ โตเกียว

ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา