เกี่ยวกับ ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่

 • Q.1

  ในศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคม มีสถานที่อะไรบ้าง

  ตอบ

  มีวิหารมหาปณิธานเผยแผ่ธรรมไพศาล อาคารวัฒนธรรมโซคา อาคารรับรองรัตนประภาส อาคารสันติภาพชินาโนะ ศูนย์อาคันตุกะ ลานหน้าวิหารฯ อาคารเซเคียวโลก (ห้องนิทรรศการ ห้องสมุด) และอาคารมินออง ดูรายละเอียดได้ตรงนี้
 • Q.2

  หารายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่ต่างๆได้อย่างไร

  ตอบ

  มีที่ศูนย์อาคันตุกะ อาคารวัฒนธรรมโซคา อาคารรับรองรัตนประภาส อาคารสันติภาพชินาโนะ
 • Q.3

  สถานที่ต่างๆในศูนย์รวมฯ เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

  ตอบ

  ท่านหาข้อมูลเวลาเปิดและปิดได้ โดยคลิกที่ “เวลาเปิดบริการของวันนี้”ซึ่งอยู่ตอนบนของเว็บไซด์หน้านี้ หรือคลิกดูเวลาเปิดปิดในแต่ละหน้าเฉพาะสถานที่ได้ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • Q.4

  สถานที่ต่างๆในศูนย์รวมฯมีวันหยุด ไม่เปิดบริการหรือเปล่า

  ตอบ

  กรุณาดูปฏิทินโดยคลิกที่ “Calendar”ตอนบนหน้านี้ หรือเช็คดูได้ในแต่ละหน้าเฉพาะสถานที่ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • Q.5

  ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอตามสถานที่ต่างๆในศูนย์รวมได้หรือไม่

  ตอบ

  ท่านสามารถถ่ายรูปได้ที่ชั้น 1 ชั้น 2 ของอาคารวัฒนธรรมโซคา และชั้น2-3-4 ของศูนย์อาคันตุกะ
  แต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้ ที่ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมโซคามีมุมสำหรับถ่ายรูปที่ระลึกด้วย ดูรายละเอียดได้ตรงนี้
  (ถ่ายรูปด้านนอกของตัวอาคารวิหารฯได้)
 • Q.6

  I would like to know the schedule for the daimoku service held at Kakuzan Hall.

  ตอบ

  Currently, we are operating with daimoku service every hour between 10:00 AM and 5:30 PM, with ventilation every 30 minutes. Please check the URL for more details.
  https://sghq.sokanet.jp/news/20240719/
 • Q.7

  ณ สถานที่แต่ละแห่งนั้น ไปยืนรอหน้าอาคารก่อนเปิดได้ไหม

  ตอบ

  เราไม่อนุญาต และขอแนะนำให้ท่าน เช็คเวลาเปิดล่วงหน้า และควรไปเยือนในเวลาที่พอเหมาะ
 • Q.8

  สำหรับเด็กที่จะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ในวิหารมหาปณิธานฯ ต่ำสุดอายุเท่าไรจึงไม่ต้องใช้บัตรผ่านประตู

  ตอบ

  สำหรับสมาชิกทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุน ตั้งแต่เด็กนักเรียนประถมศึกษา ขึ้นไป จะต้องใช้บัตรผ่านประตูที่ออกให้โดยระบบการ แต่ละท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกจะต้องใช้บัตรผ่านประตู ท่านละ 1 ใบ
 • Q.9

  จะรับบัตรผ่านประตูได้จากที่ไหน

  ตอบ

  สมาชิกที่สังกัดระบบการของสมาคมโซคาในญี่ปุ่น จะต้องติดต่อขอบัตรผ่านประตูเข้าวิหารฯ จากระบบการที่ท่านสังกัดอยู่

  สำหรับสมาชิกเอสจีไอ ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ที่วิหารฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
  【1】จะต้องนำหนังสือแนะนำตัว(ต้นฉบับ) จากระบบการในประเทศของท่านมาแสดง (หนังสือรับรองหนึ่งฉบับต่อหนึ่งท่าน)
  【2】ในวันที่ท่านจะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ท่านต้องเข้า ร่วมรับฟังปฐมนิเทศที่สำนักงานใหญ่เอสจีไอ (อาคารที่ระลึกโทดะนานาชาติ) เพื่อรับบัตรผ่านประตู
 • Q.10

  ในกรณีที่เกิดพลาดเวลาเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ที่วิหารมหาปณิธานฯ จะขอบัตรผ่านประตูของวันอื่นแทนได้หรือไม่

  ตอบ

  บัตรผ่านประตูใช้ได้เฉพาะวันเวลาที่ระบุในบัตรเท่านั้น
 • Q.11

  สามารถเข้าวิหารซ้ำอีกครั้งหรือไม่

  ตอบ

  ใช้บัตรผ่านประตูเข้าวิหารซ้ำอีกครั้งไม่ได้

เกี่ยวกับเส้นทางสัญจร

 • Q.1

  สถานีรถไฟไหนที่อยู่ใกล้ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่ที่สุด

  ตอบ

  หากท่านจะไปร่วมพิธีสวดมนต์ที่วิหารมหาปณิธานฯ ควรลงรถไฟฟ้าที่สถานีชินาโนะมาจิ รถไฟสาย JR Sobu (จากสถานีเดินราวๆ 3 นาที) หรือว่าใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสาย Toei Oedo ลงที่สถานีโกกุริทสึ-เคียวงิโย ทางออก A1 (เดินราวๆ 7 นาที) แต่ถ้าใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสายMarunouchi ลงที่สถานีโยทสึยะ ซันโจเมะ (เดินราวๆ 12 นาที)
 • Q.2

  มีที่จอดรถไหม

  ตอบ

  ไม่มีที่จอดรถ ท่านต้องใช้ที่จอดรถของเอกชน ซึ่งต้องเสียค่าจอด
 • Q.3

  มีที่เรียกรถแท็กซี่ใกล้ๆไหม

  ตอบ

  มีที่เรียกรถแท็กซี่อยู่หน้าสถานีชินาโนะมาจิ
 • Q.4

  มีสถานที่สำหรับจอดรถจักรยานไหม

  ตอบ

  ไม่มี ท่านต้องใช้บริการของเอกชน ซึ่งต้องเสียเงิน

เกี่ยวกับการพัก รับประทานอาหาร

 • Q.1

  มีสถานที่สำหรับนั่งพักไหม

  ตอบ

  นั่งพักผ่อนได้ที่ชั้น2-3-4ของอาคารรับรองรัตนประภาส ชั้น2-3-4 ของศูนย์อาคันตุกะ เล้าจ์ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมโซคา ล็อบบี้ชั้น 1 ศูนย์รับรอง และลานหน้าวิหารฯ ดูรายละเอียดได้ตรงนี้
 • Q.2

  ในศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคม มีที่รับประทานอาหารบ้างไหม

  ตอบ

  รับทานอาหารและเครื่องดื่มได้ที่ ชั้น2-3-4 ศูนย์อาคันตุกะ เล้าจ์ชั้น 1 อาคารสันติภาพชืนาโนะ
 • Q.3

  มีร้านค้าขายอาหารไหม

  ตอบ

  มีเครื่องหยอดเหรียญขายของกินเล่นที่ชั้น 2-3 ศูนย์อาคันตุกะ

เกี่ยวกับบริการให้ยืมรถเข็น

 • Q.1

  มีสถานที่บริการให้ยืมรถเข็นไหม

  ตอบ

  สถานที่ในแต่ละแห่ง มีบริการให้ยืมรถเข็นฟรี
 • Q.2

  เวลาจะยืมรถเข็น ต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่า

  ตอบ

  ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า ท่านแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที
 • Q.3

  เอารถเข็นไปใช้นอกอาคารได้ไหม

  ตอบ

  ใช้ได้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น
 • Q.4

  มีห้องสุขาที่นั่งรถเข็นเข้าไปใช้บริการ หรือเปล่า

  ตอบ

  มีห้องสุขารถเข็นทุกสถานที่ในศูนย์รวม
 • Q.5

  ห้องสุขาระบบอัตโนมัติมีหรือเปล่า

  ตอบ

  มีที่ชั้น 1 ศูนย์อาคันตุกะ ชั้น 1 วิหารมหาปณิธานฯ ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมโซคา ชั้น 1 อาคารสันติภาพชินาโนะ และชั้น 1 อาคารเซเคียวโลก
 • Q.6

  พาสุนัขนำทาง (สำหรับคนพิการทางสายตา หู ฯลฯ) เข้าไปในศูนย์รวมได้ไหม

  ตอบ

  อนุญาตให้พาสุนัขนำทางเข้าภายในอาคารต่างๆของศูนย์รวมได้

ในกรณีพาเด็กมาด้วย

 • Q.1

  ขอยืมรถเข็นเด็กได้ไหม

  ตอบ

  ขอยืมได้ที่ศูนย์อาคันตุกะ วิหารมหาปณิธานฯ อาคารวัฒนธรรมโซคา
 • Q.2

  มีสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่พาเด็กมาด้วยไหม

  ตอบ

  ที่ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมโซคามีห้องนั่งเล่นสำหรับเด็ก และที่ชั้น2-3 ศูนย์อาคันตุกะมีเก้าอี้เด็ก
 • Q.3

  มีห้องสำหรับให้นมเด็กทารก หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมไหม

  ตอบ

  มีบริการที่ศูนย์อาคันตุกะ วิหารมหาปณิธานฯ อาคารวัฒนธรรมโซคา อาคารรับรองรัตนประภาส อาคารสันติภาพชินาโนะ และอาคารเซเคียวโลก สอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่
 • Q.4

  มีน้ำร้อนสำหรับชงนมผงให้เด็กทารกไหม

  ตอบ

  มีเครื่องบริการน้ำดื่ม(น้ำชาและน้ำเย็น)ที่อาคารทุกแห่ง นอกจากนี้มีเครื่องบริการน้ำร้อน (80องศา) ที่ชั้น 2 (ห้องเด็ก)อาคารวัฒนธรรมโซคา ชั้น 3 ศูนย์อาคันตุกะ ชั้น 1 อาคารรับรองรัตนประภาส และชั้น 1 (ห้องสมุด) อาคารเซเคียวโลก

บริการอื่นๆ

 • Q.1

  มีที่ชาร์ทแบ็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือกล้องหรือวิดีโอไหม

  ตอบ

  มีอุปกรณ์สำหรับชาร์ทไฟฟ้าไว้ที่ ชั้น 2-3 ศูนย์อาคันตุกะ และขอชาร์ทไฟฟ้าได้ที่ร้านขายเครื่องพระชั้น2
 • Q.2

  ในบริเวณศูนย์รวมฯมีบริการ Wi-Fi ไหม

  ตอบ

  ไม่มี Wi-Fi ให้บริการ
 • Q.3

  มีโทรศัพท์สาธารณะไหม

  ตอบ

  มีที่ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมโซคา ชั้น 1 อาคารรับรองรัตนประภาส และชั้น 1 อาคารสันติภาพชินาโนะ สอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่
 • Q.4

  มีเครื่องส่งแฟกซ์ไหม

  ตอบ

  ไม่มี
 • Q.5

  มีตู้ล็อกเกอร์ไหม

  ตอบ

  ในศูนย์รวมฯไม่มี แต่มีตู้ล็อกเกอร์ที่สถานีชินาโนะมาจิ
 • Q.6

  มีที่บริการรับฝากของชั่วคราวหรือไม่

  ตอบ

  ไม่มี
 • Q.7

  มีที่สำหรับสูบบุหรี่ไหม

  ตอบ

  บริเวณทั้งหมดในศูนย์รวมห้ามสูบบุหรี่ ท่านสามารถไปสูบบุหรี่ได้ที่ ห้องสูบบุหรี่ของสถานีชินาโนะมาจิ อนึ่ง ในเขตชินจูกุมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนท้องถนน
 • Q.8

  หาซื้อหนังสือพิมพ์เซเคียวได้ที่ไหน

  ตอบ

  ไม่มีบริการจำหน่ายหนังสือพิมพ์เซเคียว หาอ่านได้ที่ศูนย์อาคันตุกะและอาคารสันติภาพชินาโนะ
 • Q.9

  นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคาร(สวนหย่อม)ได้ไหม

  ตอบ

  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคาร

ในกรณีฉุกเฉิน

 • Q.1

  หากลืมของมีค่า จะไปสอบถามได้ที่ไหน

  ตอบ

  各施設の役員、もしくはインフォメーションカウンターにお問い合わせください。
  お電話の場合は、代表番号03-3353-7111(平日10:00〜17:00)までお問い合わせください。
 • Q.2

  ในกรณีที่ไม่สบาย

  ตอบ

  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำอาคารทราบด้วย
 • Q.3

  มีห้องปฐมพยาบาลไหม

  ตอบ

  มีห้องปฐมพยาบาลภายในอาคารทุกแห่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
 • Q.4

  มีเครื่อง AED ไหม

  ตอบ

  มีเตรียมไว้ในอาคารทุกแห่ง

คำถามอื่นๆ

 • Q.1

  ถ้าจะดูข้อมูลศูนย์รวมทางเว็บไซด์ ควรใช้ระบบใด

  ตอบ

  หากจะดูข้อมูลทางเว็บไซด์ในสภาพที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านตั้งระบบเครื่องดังต่อไปนี้
  เนื่องจากรูปแบบการจัดทำข้อมูลของเรา อาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งระบบเครื่องในเวลาเปิดดูข้อมูล ทำให้มีปัญหาขัดข้อง หรือรับข้อมูลไม่ครบ เราขอแนะนำให้ตั้งระบบโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุด

  ▼เว็บเบราว์เซอร์ที่เหมาะที่สุดคือ

  Chrome 最新版(PC版もしくはAndroid OS5.0以上)
  Firefox 最新版
  Edge 最新版
  Safari 最新版(iOS10以上)

  ▼เกี่ยวกับ JavaScript
  เราใช้ JavaScriptในการจัดทำข้อมูล หากท่านปิดระบบการใช้ JavaScript อาจจะทำให้เกิดปัญหาขัดข้อง รับข้อมูลไม่ได้

  ▼เกี่ยวกับ CSS
  เนื่องจากเราใช้ CSS (Cascading Style Sheets)ในการดีไซด์สีและฟอนท์ตัวอักษร หากท่านปิดการใช้ CSS อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในรูปแบบภาพรวม เว็บไซด์นี้ควรจะเปิดใช้งานระบบ CSS

ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา