ปฏิทินวันเปิดอาคาร

อากาศ พยากรณ์อากาศ ในบริเวณศูนย์รวม สำนักงานใหญ่

เส้นทาง

train สำหรับผู้มาเยือนทางรถไฟฟ้า

จากสถานีชินจูกุ

แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสถานีชินจูกุ

จากสถานีโตเกียว

แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสถานีโตเกียว
ที่สถานีโอจะโนะมิทสึ เปลี่ยนรถได้โดยไม่ต้องขึ้นลงบันได

airplane หากมาทางเครื่องบิน

จาก
สนามบินฮาเนดะ

แผนที่เส้นทางรถไฟ จากสนามบินฮาเนดะ

ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่สมาคมโซคา